தமிழ்

Romans 9:4 in Tamil

ரோமர் 9:4
அவர்கள் இஸ்ரவேலரே; புத்திரசுவிகாரமும், மகிமையும், உடன்படிக்கைகளும், நியாயப்பிரமாணமும், தேவாராதனையும், வாக்குத்தத்தங்களும் அவர்களுடையவைகளே;

Romans 9:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;

American Standard Version (ASV)

who are Israelites; whose is the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service `of God’, and the promises;

Bible in Basic English (BBE)

Who are Israelites: who have the place of sons, and the glory, and the agreements with God, and the giving of the law, and the worship, and the hope offered by God:

Darby English Bible (DBY)

who are Israelites; whose [is] the adoption, and the glory, and the covenants, and the law-giving, and the service, and the promises;

World English Bible (WEB)

who are Israelites; whose is the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service, and the promises;

Young’s Literal Translation (YLT)

who are Israelites, whose `is’ the adoption, and the glory, and the covenants, and the lawgiving, and the service, and the promises,

ரோமர் 9:4 in English

avarkal Isravaelarae; Puththirasuvikaaramum, Makimaiyum, Udanpatikkaikalum, Niyaayappiramaanamum, Thaevaaraathanaiyum, Vaakkuththaththangalum Avarkalutaiyavaikalae;


Read Full Chapter : Romans 9