தமிழ்

1 Kings 8:11 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:11
மேகத்தினிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியஞ்செய்கிறதற்கு நிற்கக் கூடாமற்போயிற்று; கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று.

1 Kings 8:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of the LORD.

American Standard Version (ASV)

so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud; for the glory of Jehovah filled the house of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

So that the priests were not able to keep their places to do their work because of the cloud, for the house of the Lord was full of the glory of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

and the priests could not stand to do their service because of the cloud; for the glory of Jehovah had filled the house of Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of the LORD.

World English Bible (WEB)

so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud; for the glory of Yahweh filled the house of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the priests have not been able to stand to minister because of the cloud, for the honour of Jehovah hath filled the house of Jehovah.

1 இராஜாக்கள் 8:11 in English

maekaththinimiththam Aasaariyarkal Ooliyanjaெykiratharku Nirkak Koodaamarpoyittu; Karththarutaiya Makimai Karththarutaiya Aalayaththai Nirappittu.


Read Full Chapter : 1 Kings 8