தமிழ்

Revelation 21:23 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:23
நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:23 in English

nakaraththirku Velichchangaொdukkach Sooriyanum Santhiranum Atharku Vaennduvathillai; Thaevanutaiya Makimaiyae Athaip Pirakaasippiththathu, Aattukkuttiyaanavarae Atharku Vilakku.


Read Full Chapter : Revelation 21