தமிழ்

Revelation 21:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:10
பெரிதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின்மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டுபோய், தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எருசலேமாகிய பரிசுத்தநகரம் பரலோகத்தைவிட்டு தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்.

Revelation 21:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,

American Standard Version (ASV)

And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city Jerusalem, coming down out of heaven from God,

Bible in Basic English (BBE)

And he took me away in the Spirit to a great and high mountain, and let me see the holy town Jerusalem, coming down out of heaven from God,

Darby English Bible (DBY)

And he carried me away in [the] Spirit, [and set me] on a great and high mountain, and shewed me the holy city, Jerusalem, coming down out of the heaven from God,

World English Bible (WEB)

He carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God,

Young’s Literal Translation (YLT)

and he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and did shew to me the great city, the holy Jerusalem, coming down out of the heaven from God,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:10 in English

perithum Uyaramumaana Oru Parvathaththinmael Ennai Aaviyil Konndupoy, Thaevanutaiya Makimaiyai Ataintha Erusalaemaakiya Parisuththanakaram Paralokaththaivittu Thaevanidaththilirunthu Irangivarukirathai Enakkuk Kaannpiththaan.


Read Full Chapter : Revelation 21