தமிழ்

1 Kings 18:12 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 18:12
நான் உம்மை விட்டுப்போனவுடனே ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உம்மை எடுத்து, நான் அறியாத இடத்திற்குக் கொண்டுபோவார்; அப்பொழுது நான் ஆகாபிடத்திற்குப் போய் அறிவித்த பின்பு, அவன் உம்மைக் காணாவிட்டால், என்னைக் கொன்றுபோடுவானே; உமது அடியானாகிய நான் சிறுவயதுமுதல் கர்த்தருக்குப் பயந்து நடக்கிறவன்.

1 Kings 18:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the LORD shall carry thee whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me: but I thy servant fear the LORD from my youth.

American Standard Version (ASV)

And it will come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of Jehovah will carry thee whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he will slay me: but I thy servant fear Jehovah from my youth.

Bible in Basic English (BBE)

And straight away, when I have gone from you, the spirit of the Lord will take you away, I have no idea where, so that when I come and give word to Ahab, and he sees you not, he will put me to death: though I, your servant, have been a worshipper of the Lord from my earliest years.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass when I am gone from thee, that the Spirit of Jehovah shall carry thee whither I know not; and when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he will kill me; and I thy servant fear Jehovah from my youth.

Webster’s Bible (WBT)

And it will come to pass, as soon as I have gone from thee, that the Spirit of the LORD will carry thee whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he will slay me: but I thy servant fear the LORD from my youth.

World English Bible (WEB)

It will happen, as soon as I am gone from you, that the Spirit of Yahweh will carry you I don’t know where; and so when I come and tell Ahab, and he can’t find you, he will kill me: but I your servant fear Yahweh from my youth.

Young’s Literal Translation (YLT)

and it hath been, I go from thee, and the Spirit of Jehovah doth lift thee up, whither I know not, and I have come to declare to Ahab, and he doth not find thee, and he hath slain me; and thy servant is fearing Jehovah from my youth.

1 இராஜாக்கள் 18:12 in English

naan Ummai Vittupponavudanae Oruvaelai Karththarutaiya Aaviyaanavar Ummai Eduththu, Naan Ariyaatha Idaththirkuk Konndupovaar; Appoluthu Naan Aakaapidaththirkup Poy Ariviththa Pinpu, Avan Ummaik Kaannaavittal, Ennaik Kontupoduvaanae; Umathu Atiyaanaakiya Naan Siruvayathumuthal Karththarukkup Payanthu Nadakkiravan.


Read Full Chapter : 1 Kings 18