தமிழ்

1 Kings 8:10 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:10
அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில், மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று.

1 Kings 8:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,

American Standard Version (ASV)

And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of Jehovah,

Bible in Basic English (BBE)

Now when the priests had come out of the holy place, the house of the Lord was full of the cloud,

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of Jehovah,

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass, when the priests had come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,

World English Bible (WEB)

It came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of Yahweh,

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, in the going out of the priests from the holy `place’, that the cloud hath filled the house of Jehovah,

1 இராஜாக்கள் 8:10 in English

appoluthu Aasaariyarkal Parisuththa Sthalaththilirunthu Purappadukaiyil, Maekamaanathu Karththarutaiya Aalayaththai Nirappittu.


Read Full Chapter : 1 Kings 8