தமிழ்

Numbers 7:89 in Tamil

எண்ணாகமம் 7:89
மோசே தேவனோடே பேசும்படி ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்குள் பிரவேசிக்கும்போது, தன்னோடே பேசுகிறவரின் சத்தம் சாட்சிப்பெட்டியின்மேலுள்ள கிருபாசனமான இரண்டு கேருபீன்களின் நடுவிலிருந்துண்டாகக் கேட்பான்; அங்கே இருந்து அவனோடே பேசுவார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 7:89 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubim: and he spake unto him.

American Standard Version (ASV)

And when Moses went into the tent of meeting to speak with him, then he heard the Voice speaking unto him from above the mercy-seat that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubim: and he spake unto him.

Bible in Basic English (BBE)

And when Moses went into the Tent of meeting to have talk with him, then the Voice came to his ears from over the cover which was on the ark of witness, from between the two winged ones. And he had talk with him.

Darby English Bible (DBY)

And when Moses went into the tent of meeting to speak with Him, then he heard the voice speaking to him from off the mercy-seat which was upon the ark of testimony, from between the two cherubim; and he spoke to Him.

Webster’s Bible (WBT)

And when Moses had entered into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking to him from off the mercy-seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubim: and he spoke to him.

World English Bible (WEB)

When Moses went into the Tent of Meeting to speak with Yahweh, he heard his voice speaking to him from above the mercy seat that was on the ark of the Testimony, from between the two cherubim: and he spoke to him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And in the going in of Moses unto the tent of meeting to speak with Him — he doth even hear the voice speaking unto him from off the mercy-seat which `is’ upon the ark of the testimony, from between the two cherubs; and He speaketh unto him.

எண்ணாகமம் 7:89 in English

mose Thaevanotae Paesumpati Aasarippuk Koodaaraththirkul Piravaesikkumpothu, Thannotae Paesukiravarin Saththam Saatchippettiyinmaelulla Kirupaasanamaana Iranndu Kaerupeenkalin Naduvilirunthunndaakak Kaetpaan; Angae Irunthu Avanotae Paesuvaar.


Read Full Chapter : Numbers 7