தமிழ்

Mark 9:50 in Tamil

மாற்கு 9:50
உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்றுப்போனால், அதற்கு எதினாலே சாரமுண்டாக்குவீர்கள்? உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாயிருங்கள், ஒருவரோடொருவர் சமாதானமுள்ளவர்களாயும் இருங்கள் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Mark 9:50 in Other Translations

King James Version (KJV)

Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

American Standard Version (ASV)

Salt is good: but if the salt have lost its saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and be at peace one with another.

Bible in Basic English (BBE)

Salt is good; but if the taste goes from it, how will you make it salt again? Have salt in yourselves, and be at peace one with another.

Darby English Bible (DBY)

Salt [is] good, but if the salt is become saltless, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.

World English Bible (WEB)

Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, with what will you season it? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.”

Young’s Literal Translation (YLT)

The salt `is’ good, but if the salt may become saltless, in what will ye season `it’? Have in yourselves salt, and have peace in one another.’

மாற்கு 9:50 in English

uppu Nallathuthaan, Uppu Saaramattupponaal, Atharku Ethinaalae Saaramunndaakkuveerkal? Ungalukkullae Upputaiyavarkalaayirungal, Oruvarotoruvar Samaathaanamullavarkalaayum Irungal Entar.


Read Full Chapter : Mark 9