தமிழ்

Mark 9:43 in Tamil

மாற்கு 9:43
உன் கை உனக்கு இடறல் உண்டாக்கினால், அதைத் தறித்துப்போடு; நீ இரண்டு கையுடையவனாய் அவியாத அக்கினியுள்ள நரகத்திலே போவதைப்பார்க்கிலும், ஊனனாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருக்கும்.


மாற்கு 9:43 in English

un Kai Unakku Idaral Unndaakkinaal, Athaith Thariththuppodu; Nee Iranndu Kaiyutaiyavanaay Aviyaatha Akkiniyulla Narakaththilae Povathaippaarkkilum, Oonanaay Jeevanukkul Piravaesippathu Unakku Nalamaayirukkum.


Read Full Chapter : Mark 9