தமிழ்

Titus 2:12 in Tamil

தீத்து 2:12
நாம் அவபக்தியையும் லெளகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து, தெளிந்தபுத்தியும் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம்பண்ணி,

Titus 2:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

American Standard Version (ASV)

instructing us, to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly and righteously and godly in this present world;

Bible in Basic English (BBE)

Training us so that, turning away from evil and the desires of this world, we may be living wisely and uprightly in the knowledge of God in this present life;

Darby English Bible (DBY)

teaching us that, having denied impiety and worldly lusts, we should live soberly, and justly, and piously in the present course of things,

World English Bible (WEB)

instructing us to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we would live soberly, righteously, and godly in this present world;

Young’s Literal Translation (YLT)

teaching us, that denying the impiety and the worldly desires, soberly and righteously and piously we may live in the present age,

தீத்து 2:12 in English

naam Avapakthiyaiyum Lelakika Ichchaைkalaiyum Veruththu, Thelinthapuththiyum Neethiyum Thaevapakthiyum Ullavarkalaay Ivvulakaththilae Jeevanampannnni,


Read Full Chapter : Titus 2