தமிழ்

John 21:17 in Tamil

யோவான் 21:17
மூன்றாந்தரம் அவர் அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார். என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாந்தரம் தன்னைக் கேட்டபடியினாலே பேதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான். இயேசு: என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார்.

யோவான் 21:17 in English

moontantharam Avar Avanai Nnokki: Yonaavin Kumaaranaakiya Seemonae, Nee Ennai Naesikkiraayaa Entar. Ennai Naesikkiraayaa Entu Avar Moontantharam Thannaik Kaettapatiyinaalae Paethuru Thukkappattu: Aanndavarae, Neer Ellaavattaைyum Arinthirukkireer, Naan Ummai Naesikkiraen Enpathaiyum Neer Ariveer Entan. Yesu: En Aadukalai Maeyppaayaaka Entar.

John 21:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

American Standard Version (ASV)

He saith unto him the third time, Simon, `son’ of John, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

Bible in Basic English (BBE)

He said to him a third time, Simon, son of John, am I dear to you? Now Peter was troubled in his heart because he put the question a third time, Am I dear to you? And he said to him, Lord, you have knowledge of all things; you see that you are dear to me. Jesus said to him, Then give my sheep food.

Darby English Bible (DBY)

He says to him the third time, Simon, [son] of Jonas, art thou attached to me? Peter was grieved because he said to him the third time, Art thou attached to me? and said to him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I am attached to thee. Jesus says to him, Feed my sheep.

World English Bible (WEB)

He said to him the third time, “Simon, son of Jonah, do you have affection for me?” Peter was grieved because he asked him the third time, “Do you have affection for me?” He said to him, “Lord, you know everything. You know that I have affection for you.” Jesus said to him, “Feed my sheep.

Young’s Literal Translation (YLT)

He saith to him the third time, `Simon, `son’ of Jonas, dost thou dearly love me?’ Peter was grieved that he said to him the third time, `Dost thou dearly love me?’ and he said to him, `Lord, thou hast known all things; thou dost know that I dearly love thee.’ Jesus saith to him, `Feed my sheep;

FavoriteLoadingAdd to favorites


Read Full Chapter : John 21