தமிழ்

John 21:20 in Tamil

யோவான் 21:20
பேதுரு திரும்பிப்பார்த்து, இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்தவனும், இராப்போஜனம் பண்ணுகையில் அவர் மார்பிலே சாய்ந்து: ஆண்டவரே, உம்மைக் காட்டிக்கொடுக்கிறவன் யார் என்று கேட்டவனுமாகிய சீஷன் பின்னே வருகிறதைக் கண்டான்.

John 21:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?

American Standard Version (ASV)

Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; who also leaned back on his breast at the supper, and said, Lord, who is he that betrayeth thee?

Bible in Basic English (BBE)

Then Peter, turning round, saw the disciple who was dear to Jesus coming after them–the disciple who was resting on his breast at the last meal, and said, Lord, who is it who will be false to you?

Darby English Bible (DBY)

Peter, turning round, sees the disciple whom Jesus loved following, who also leaned at supper on his breast, and said, Lord, who is it that delivers thee up?

World English Bible (WEB)

Then Peter, turning around, saw a disciple following. This was the disciple whom Jesus sincerely loved, the one who had also leaned on Jesus’ breast at the supper and asked, “Lord, who is going to betray You?”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Peter having turned about doth see the disciple whom Jesus was loving following, (who also reclined in the supper on his breast, and said, `Sir, who is he who is delivering thee up?’)

யோவான் 21:20 in English

paethuru Thirumpippaarththu, Yesuvukku Anpaayirunthavanum, Iraappojanam Pannnukaiyil Avar Maarpilae Saaynthu: Aanndavarae, Ummaik Kaattikkodukkiravan Yaar Entu Kaettavanumaakiya Seeshan Pinnae Varukirathaik Kanndaan.


Read Full Chapter : John 21