தமிழ்

3 John 1:7 in Tamil

3 யோவான் 1:7
ஏனெனில் அவர்கள் புறஜாதியாரிடத்தில் ஒன்றும் வாங்காமல் அவருடைய நாமத்தினிமித்தம் புறப்பட்டுப்போனார்கள்.

3 John 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Because that for his name’s sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.

American Standard Version (ASV)

because that for the sake of the Name they went forth, taking nothing of the Gentiles.

Bible in Basic English (BBE)

For they went out for love of the Name, taking nothing from the Gentiles.

Darby English Bible (DBY)

for for the name have they gone forth, taking nothing of those of the nations.

World English Bible (WEB)

because for the sake of the Name they went out, taking nothing from the Gentiles.

Young’s Literal Translation (YLT)

because for `His’ name they went forth, nothing receiving from the nations;

3 யோவான் 1:7 in English

aenenil Avarkal Purajaathiyaaridaththil Ontum Vaangaamal Avarutaiya Naamaththinimiththam Purappattupponaarkal.


Read Full Chapter : 3 John 1