தமிழ்

Psalm 17:3 in Tamil

சங்கீதம் 17:3
நீர் என் இருதயத்தைப் பரிசோதித்து, இராக்காலத்திலே அதை விசாரித்து, என்னைப் புடமிட்டுப்பார்த்தும் ஒன்றும் காணாதிருக்கிறீர்; என் வாய் மீறாதபடிக்குத் தீர்மானம் பண்ணினேன்.

Psalm 17:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.

American Standard Version (ASV)

Thou hast proved my heart; thou hast visited me in the night; Thou hast tried me, and findest nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.

Bible in Basic English (BBE)

You have put my heart to the test, searching me in the night; you have put me to the test and seen no evil purpose in me; I will keep my mouth from sin.

Darby English Bible (DBY)

Thou hast proved my heart, thou hast visited me by night; thou hast tried me, thou hast found nothing: my thought goeth not beyond my word.

Webster’s Bible (WBT)

Thou hast proved my heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I have purposed that my mouth shall not transgress.

World English Bible (WEB)

You have proved my heart; you have visited me in the night; You have tried me, and found nothing; I have resolved that my mouth shall not disobey.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thou hast proved my heart, Thou hast inspected by night, Thou hast tried me, Thou findest nothing; My thoughts pass not over my mouth.

சங்கீதம் 17:3 in English

neer En Iruthayaththaip Parisothiththu, Iraakkaalaththilae Athai Visaariththu, Ennaip Pudamittuppaarththum Ontum Kaannaathirukkireer; En Vaay Meeraathapatikkuth Theermaanam Pannnninaen.


Read Full Chapter : Psalm 17