தமிழ்

Acts 1:24 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 1:24
எல்லாருடைய இருதயங்களையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாவே, யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்குப் போகும்படி இழந்துபோன இந்த ஊழியத்திலும் இந்த அப்போஸ்தலப்பட்டத்திலும் பங்குபெறுவதற்காக,

Acts 1:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,

American Standard Version (ASV)

And they prayed, and said, Thou, Lord, who knowest the hearts of all men, show of these two the one whom thou hast chosen,

Bible in Basic English (BBE)

And they made prayers and said, Lord, having knowledge of the hearts of all men, make clear which of these two has been marked out by you,

Darby English Bible (DBY)

And they prayed, and said, Thou Lord, knower of the hearts of all, shew which one of these two thou hast chosen,

World English Bible (WEB)

They prayed, and said, “You, Lord, who know the hearts of all men, show which one of these two you have chosen

Young’s Literal Translation (YLT)

and having prayed, they said, `Thou, Lord, who art knowing the heart of all, shew which one thou didst choose of these two

அப்போஸ்தலர் 1:24 in English

ellaarutaiya Iruthayangalaiyum Arinthirukkira Karththaavae, Yoothaas Enpavan Thanakkuriya Idaththukkup Pokumpati Ilanthupona Intha Ooliyaththilum Intha Apposthalappattaththilum Panguperuvatharkaaka,


Read Full Chapter : Acts 1