தமிழ்

Proverbs 15:11 in Tamil

நீதிமொழிகள் 15:11
பாதாளமும் அழிவும் கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பிரத்தியட்சமாயிருக்க, மனுபுத்திரருடைய இருதயம் அதிக பிரத்தியட்சமாயிருக்குமல்லவோ?

Proverbs 15:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hell and destruction are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?

American Standard Version (ASV)

Sheol and Abaddon are before Jehovah: How much more then the hearts of the children of men!

Bible in Basic English (BBE)

Before the Lord are the underworld and destruction: how much more, then, the hearts of the children of men!

Darby English Bible (DBY)

Sheol and destruction are before Jehovah; how much more then the hearts of the children of men!

World English Bible (WEB)

Sheol and Abaddon are before Yahweh– How much more then the hearts of the children of men!

Young’s Literal Translation (YLT)

Sheol and destruction `are’ before Jehovah, Surely also the hearts of the sons of men.

நீதிமொழிகள் 15:11 in English

paathaalamum Alivum Karththarin Paarvaikkup Piraththiyatchamaayirukka, Manupuththirarutaiya Iruthayam Athika Piraththiyatchamaayirukkumallavo?


Read Full Chapter : Proverbs 15