தமிழ்

Luke 6:12 in Tamil

லூக்கா 6:12
அந்நாட்களிலே, அவர் ஜெபம்பண்ணும்படி ஒரு மலையின்மேல் ஏறி, இராமுழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம்பண்ணிக்கொண்டிருந்தார்.

Luke 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass in these days, that he went out into the mountain to pray; and he continued all night in prayer to God.

Bible in Basic English (BBE)

And it came about in those days that he went out to the mountain for prayer; and he was all night in prayer to God.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God.

World English Bible (WEB)

It happened in these days, that he went out to the mountain to pray, and he continued all night in prayer to God.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it came to pass in those days, he went forth to the mountain to pray, and was passing the night in the prayer of God,

லூக்கா 6:12 in English

annaatkalilae, Avar Jepampannnumpati Oru Malaiyinmael Aeri, Iraamuluthum Thaevanai Nnokki Jepampannnnikkonntirunthaar.


Read Full Chapter : Luke 6