தமிழ்

Jeremiah 20:12 in Tamil

எரேமியா 20:12
ஆனாலும் நீதிமானைச் சோதித்தறிந்து, உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயத்தையும் பார்க்கிற சேனைகளின் கர்த்தாவே, நீர் அவர்களுக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுகிறதைக் காண்பேனாக; என் காரியத்தை உம்மிடத்தில் சாட்டிவிட்டேன்.

Jeremiah 20:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

But, O LORD of hosts, that triest the righteous, and seest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them: for unto thee have I opened my cause.

American Standard Version (ASV)

But, O Jehovah of hosts, that triest the righteous, that seest the heart and the mind, let me see thy vengeance on them; for unto thee have I revealed my cause.

Bible in Basic English (BBE)

But, O Lord of armies, testing the upright and seeing the thoughts and the heart, let me see your punishment come on them; for I have put my cause before you.

Darby English Bible (DBY)

And thou, Jehovah of hosts, who triest the righteous, who seest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them; for unto thee have I revealed my cause.

World English Bible (WEB)

But, Yahweh of Hosts, who tests the righteous, who sees the heart and the mind, let me see your vengeance on them; for to you have I revealed my cause.

Young’s Literal Translation (YLT)

And, O Jehovah of Hosts, trier of the righteous, Beholder of reins and heart, I do see Thy vengeance out of them, For unto Thee I have revealed my cause.

எரேமியா 20:12 in English

aanaalum Neethimaanaich Sothiththarinthu, Ullinthiriyangalaiyum Iruthayaththaiyum Paarkkira Senaikalin Karththaavae, Neer Avarkalukku Neethiyaich Sarikkattukirathaik Kaannpaenaaka; En Kaariyaththai Ummidaththil Saattivittaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 20