தமிழ்

1 John 2:16 in Tamil

1 யோவான் 2:16
ஏனெனில், மாம்சத்தின் இச்சையும், கண்களின் இச்சையும், ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்திலுள்ளவைகளெல்லாம் பிதாவினாலுண்டானவைகளல்ல, அவைகள் உலகத்தினாலுண்டானவைகள்.

1 John 2:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

American Standard Version (ASV)

For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the vain glory of life, is not of the Father, but is of the world.

Bible in Basic English (BBE)

Because everything in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life, is not of the Father but of the world.

Darby English Bible (DBY)

because all that [is] in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

World English Bible (WEB)

For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, isn’t the Father’s, but is the world’s.

Young’s Literal Translation (YLT)

because all that `is’ in the world — the desire of the flesh, and the desire of the eyes, and the ostentation of the life — is not of the Father, but of the world,

1 யோவான் 2:16 in English

aenenil, Maamsaththin Ichchaைyum, Kannkalin Ichchaைyum, Jeevanaththin Perumaiyumaakiya Ulakaththilullavaikalellaam Pithaavinaalunndaanavaikalalla, Avaikal Ulakaththinaalunndaanavaikal.


Read Full Chapter : 1 John 2