தமிழ்

Esther 1:3 in Tamil

எஸ்தர் 1:3
அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் மூன்றாம் வருஷத்திலே தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும் ஊழியக்காரருக்கும் விருந்துபண்ணினான்; அப்பொழுது பெர்சியா மேதியா தேசங்களிலுள்ள மகத்தானவர்களும், நாடுகளின் அதிபதிகளும், பிரபுக்களும், அவன் சமுகத்தில் வந்திருந்தார்கள்.

Esther 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him:

American Standard Version (ASV)

in the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;

Bible in Basic English (BBE)

In the third year of his rule he gave a feast to all his captains and his servants; and the captains of the army of Persia and Media, the great men and the rulers of the divisions of his kingdom, were present before him;

Darby English Bible (DBY)

in the third year of his reign, he made a feast to all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and the princes of the provinces being before him;

Webster’s Bible (WBT)

In the third year of his reign, he made a feast to all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him:

World English Bible (WEB)

in the third year of his reign, he made a feast to all his princes and his servants; the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces, being before him;

Young’s Literal Translation (YLT)

in the third year of his reign, he hath made a banquet to all his heads and his servants; of the force of Persia and Media, the chiefs and heads of the provinces `are’ before him,

எஸ்தர் 1:3 in English

avan Than Raajyapaaraththin Moontam Varushaththilae Thannutaiya Pirapukkalukkum Ooliyakkaararukkum Virunthupannnninaan; Appoluthu Persiyaa Maethiyaa Thaesangalilulla Makaththaanavarkalum, Naadukalin Athipathikalum, Pirapukkalum, Avan Samukaththil Vanthirunthaarkal.


Read Full Chapter : Esther 1