தமிழ்

Esther 1:7 in Tamil

எஸ்தர் 1:7
பொன்னால் செய்யப்பட்ட நானாவித பாத்திரங்களிலே பானம் கொடுக்கப்பட்டது; முதல்தரமான திராட்சரசம் ராஜஸ்திதிக்கு ஏற்கப் பரிபூரணமாய்ப் பரிமாறப்பட்டது.

Esther 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they gave them drink in vessels of gold, (the vessels being diverse one from another,) and royal wine in abundance, according to the state of the king.

American Standard Version (ASV)

And they gave them drink in vessels of gold (the vessels being diverse one from another), and royal wine in abundance, according to the bounty of the king.

Bible in Basic English (BBE)

And they gave them drink in gold vessels, every vessel being different, and wine of the kingdom, freely given by the king.

Darby English Bible (DBY)

And they gave drink in vessels of gold (the vessels being diverse one from another), and royal wine in abundance, according to the king’s bounty.

Webster’s Bible (WBT)

And they gave them drink in vessels of gold, (the vessels being diverse one from another,) and royal wine in abundance, according to the state of the king.

World English Bible (WEB)

They gave them drink in vessels of gold (the vessels being diverse one from another), and royal wine in abundance, according to the bounty of the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the giving of drink in vessels of gold, and the vessels `are’ divers vessels, and the royal wine `is’ abundant, as a memorial of the king.

எஸ்தர் 1:7 in English

ponnaal Seyyappatta Naanaavitha Paaththirangalilae Paanam Kodukkappattathu; Muthaltharamaana Thiraatcharasam Raajasthithikku Aerkap Paripooranamaayp Parimaarappattathu.


Read Full Chapter : Esther 1