தமிழ்

Mark 6:21 in Tamil

மாற்கு 6:21
பின்பு சமயம் வாய்த்தது; எப்படியென்றால், ஏரோது தன் ஜென்மநாளிலே தன்னுடைய பிரபுக்களுக்கும், சேனாதிபதிகளுக்கும், கலிலேயா நாட்டின் பிரதான மனுஷருக்கும் ஒரு விருந்து பண்ணினபோது,

Mark 6:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee;

American Standard Version (ASV)

And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, and the high captains, and the chief men of Galilee;

Bible in Basic English (BBE)

And the chance came when Herod on his birthday gave a feast to his lords, and the high captains, and the chief men of Galilee;

Darby English Bible (DBY)

And a holiday being come, when Herod, on his birthday, made a supper to his grandees, and to the chiliarchs, and the chief [men] of Galilee;

World English Bible (WEB)

Then a convenient day came, that Herod on his birthday made a supper for his nobles, the high officers, and the chief men of Galilee.

Young’s Literal Translation (YLT)

And a seasonable day having come, when Herod on his birthday was making a supper to his great men, and to the chiefs of thousands, and to the first men of Galilee,

மாற்கு 6:21 in English

pinpu Samayam Vaayththathu; Eppatiyental, Aerothu Than Jenmanaalilae Thannutaiya Pirapukkalukkum, Senaathipathikalukkum, Kalilaeyaa Naattin Pirathaana Manusharukkum Oru Virunthu Pannnninapothu,


Read Full Chapter : Mark 6