தமிழ்

Proverbs 31:4 in Tamil

நீதிமொழிகள் 31:4
திராட்சரசம் குடிப்பது ராஜாக்களுக்குத் தகுதியல்ல; லேமுவேலே, அது ராஜாக்களுக்குத் தகுதியல்ல; மதுபானம் பிரபுக்களுக்குத் தகுதியல்ல.

Proverbs 31:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:

American Standard Version (ASV)

It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; Nor for princes `to say’, Where is strong drink?

Bible in Basic English (BBE)

It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to take wine, or for rulers to say, Where is strong drink?

Darby English Bible (DBY)

It is not for kings, Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for rulers [to say], Where is the strong drink?

World English Bible (WEB)

It is not for kings, Lemuel; It is not for kings to drink wine; Nor for princes to say, ‘Where is strong drink?’

Young’s Literal Translation (YLT)

Not for kings, O Lemuel, Not for kings, to drink wine, And for princes a desire of strong drink.

நீதிமொழிகள் 31:4 in English

thiraatcharasam Kutippathu Raajaakkalukkuth Thakuthiyalla; Laemuvaelae, Athu Raajaakkalukkuth Thakuthiyalla; Mathupaanam Pirapukkalukkuth Thakuthiyalla.


Read Full Chapter : Proverbs 31