தமிழ்

Habakkuk 2:5 in Tamil

ஆபகூக் 2:5
அவன் மதுபானத்தினால் அக்கிரமஞ்செய்து அகங்காரியாகி, வீட்டிலே தரியாமல் அவன் தன் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்தைப்போல விரிவாக்கித் திருப்தியாகாமல், மரணத்துக்குச் சமானமாய்ச் சகல ஜாதிகளையும் தன் வசமாகச் சேர்த்து, சகல ஜனங்களையும் தன்னிடமாகக் கூட்டிக்கொண்டாலும்,

Habakkuk 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:

American Standard Version (ASV)

Yea, moreover, wine is treacherous, a haughty man, that keepeth not at home; who enlargeth his desire as Sheol, and he is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all peoples.

Bible in Basic English (BBE)

A curse on the cruel and false one! the man full of pride, who never has enough; who makes his desires wide as the underworld! he is like death; he is never full, but he makes all nations come to him, getting all peoples together to himself.

Darby English Bible (DBY)

And moreover, the wine is treacherous: he is a proud man, and keepeth not at rest, he enlargeth his desire as Sheol, and he is like death and cannot be satisfied; and he assembleth unto him all nations, and gathereth unto him all peoples.

World English Bible (WEB)

Yes, moreover, wine is treacherous. A haughty man who doesn’t stay at home, who enlarges his desire as Sheol, and he is like death, and can’t be satisfied, but gathers to himself all nations, and heaps to himself all peoples.

Young’s Literal Translation (YLT)

And also, because the wine `is’ treacherous, A man is haughty, and remaineth not at home, Who hath enlarged as sheol his soul, And is as death that is not satisfied, And doth gather unto itself all the nations, And doth assemble unto itself all the peoples,

ஆபகூக் 2:5 in English

avan Mathupaanaththinaal Akkiramanjaெythu Akangaariyaaki, Veettilae Thariyaamal Avan Than Aaththumaavaip Paathaalaththaippola Virivaakkith Thirupthiyaakaamal, Maranaththukkuch Samaanamaaych Sakala Jaathikalaiyum Than Vasamaakach Serththu, Sakala Janangalaiyum Thannidamaakak Koottikkonndaalum,


Read Full Chapter : Habakkuk 2