தமிழ்

Isaiah 14:16 in Tamil

ஏசாயா 14:16
உன்னைக் காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்றுப்பார்த்து, உன்னைக் குறித்துச் சிந்தித்து இவன்தானா பூமியைத் தத்தளிக்கவும், ராஜ்யங்களை அதிரவும் செய்து,

Isaiah 14:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;

American Standard Version (ASV)

They that see thee shall gaze at thee, they shall consider thee, `saying’, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;

Bible in Basic English (BBE)

Those who see you will be looking on you with care, they will be in deep thought, saying, Is this the troubler of the earth, the shaker of kingdoms?

Darby English Bible (DBY)

They that see thee shall narrowly look upon thee; they shall consider thee, [saying,] Is this the man that made the earth to tremble, that shook kingdoms;

World English Bible (WEB)

Those who see you shall gaze at you, they shall consider you, [saying], “Is this the man who made the earth to tremble, who shook kingdoms;

Young’s Literal Translation (YLT)

Thy beholders look to thee, to thee they attend, Is this the man causing the earth to tremble, Shaking kingdoms?

ஏசாயா 14:16 in English

unnaik Kaannkiravarkal Unnai Uttuppaarththu, Unnaik Kuriththuch Sinthiththu Ivanthaanaa Poomiyaith Thaththalikkavum, Raajyangalai Athiravum Seythu,


Read Full Chapter : Isaiah 14