தமிழ்

Habakkuk 2:16 in Tamil

ஆபகூக் 2:16
நீ மகிமையினால் அல்ல, இலச்சையினால் நிரப்பப்படுவாய்; நீயும் குடித்து விருத்தசேதனமில்லாதவன் என்று விளங்கு; கர்த்தருடைய வலதுகையில் இருக்கிற பாத்திரம் உன்னிடத்திற்குத் திரும்பும்; உன் மகிமையின்மேல் இலச்சையான வாந்திபண்ணுவாய்.

Habakkuk 2:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the LORD’s right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory.

American Standard Version (ASV)

Thou art filled with shame, and not glory: drink thou also, and be as one uncircumcised; the cup of Jehovah’s right hand shall come round unto thee, and foul shame shall be upon thy glory.

Bible in Basic English (BBE)

You are full of shame in place of glory: take your part in the drinking, and let your shame be uncovered: the cup of the Lord’s right hand will come round to you and your glory will be covered with shame.

Darby English Bible (DBY)

Thou art filled with shame instead of glory; drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of Jehovah’s right hand shall be turned unto thee, and a shameful spewing shall be on thy glory.

World English Bible (WEB)

You are filled with shame, and not glory. You will also drink, and be exposed! The cup of Yahweh’s right hand will come around to you, and disgrace will cover your glory.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thou hast been filled — shame without honour, Drink thou also, and be uncircumcised, Turn round unto thee doth the cup of the right hand of Jehovah, And shameful spewing `is’ on thine honour.

ஆபகூக் 2:16 in English

nee Makimaiyinaal Alla, Ilachchaைyinaal Nirappappaduvaay; Neeyum Kutiththu Viruththasethanamillaathavan Entu Vilangu; Karththarutaiya Valathukaiyil Irukkira Paaththiram Unnidaththirkuth Thirumpum; Un Makimaiyinmael Ilachchaைyaana Vaanthipannnuvaay.


Read Full Chapter : Habakkuk 2