தமிழ்

Habakkuk 2:17 in Tamil

ஆபகூக் 2:17
லீபனோனுக்குச் செய்த கொடுமை உன்னை மூடும்; சிந்தின மனுஷரத்தத்தினிமித்தமும் தேசத்திற்கும் பட்டணத்திற்கும் அதின் குடிகள் எல்லாருக்கும் செய்த கொடுமையினிமித்தமும் மிருகங்கள் செய்யும் பாழ்க்கடிப்பு உன்னைக் கலங்கப்பண்ணும்.

Habakkuk 2:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, which made them afraid, because of men’s blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.

American Standard Version (ASV)

For the violence done to Lebanon shall cover thee, and the destruction of the beasts, which made them afraid; because of men’s blood, and for the violence done to the land, to the city and to all that dwell therein.

Bible in Basic English (BBE)

For the violent acts against Lebanon will come on you, and the destruction of the cattle will be a cause of fear to you, because of men’s blood and the violent acts against the land and the town and all who are living in it.

Darby English Bible (DBY)

For the violence [done] to Lebanon shall cover thee, and the destruction of beasts which made them afraid; because of men’s blood, and for the violence [done] to the land, to the city, and all that dwell therein.

World English Bible (WEB)

For the violence done to Lebanon will overwhelm you, and the destruction of the animals, which made them afraid; because of men’s blood, and for the violence done to the land, to every city and to those who dwell in them.

Young’s Literal Translation (YLT)

For violence `to’ Lebanon doth cover thee, And spoil of beasts doth affright them, Because of man’s blood, and of violence `to’ the land, `To’ the city, and `to’ all dwelling in it.

ஆபகூக் 2:17 in English

leepanonukkuch Seytha Kodumai Unnai Moodum; Sinthina Manusharaththaththinimiththamum Thaesaththirkum Pattanaththirkum Athin Kutikal Ellaarukkum Seytha Kodumaiyinimiththamum Mirukangal Seyyum Paalkkatippu Unnaik Kalangappannnum.


Read Full Chapter : Habakkuk 2