தமிழ்

Jeremiah 51:39 in Tamil

எரேமியா 51:39
அவர்கள் களிக்கும் சமயத்திலே நான் அவர்கள் குடிக்கும் பானத்தை அவர்களுக்குக்; குடிக்கக்கொடுத்து, அவர்கள் துள்ளத்தக்கதாக அவர்களை வெறியாக்குவேன்; அதினால் அவர்கள் என்றென்றைக்கும் விழிக்காத நித்திரை அடைவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Jeremiah 51:39 in Other Translations

King James Version (KJV)

In their heat I will make their feasts, and I will make them drunken, that they may rejoice, and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

When they are heated, I will make their feast, and I will make them drunken, that they may rejoice, and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

When they are heated, I will make a feast for them, and overcome them with wine, so that they may become unconscious, sleeping an eternal sleep without awaking, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

When they are heated, I will prepare their drink, and I will make them drunken, that they may exult, and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

When they are heated, I will make their feast, and I will make them drunken, that they may rejoice, and sleep a perpetual sleep, and not wake, says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

In their heat I make their banquets, And I have caused them to drink, so that they exult, And have slept a sleep age-during, And awake not — an affirmation of Jehovah.

எரேமியா 51:39 in English

avarkal Kalikkum Samayaththilae Naan Avarkal Kutikkum Paanaththai Avarkalukkuk; Kutikkakkoduththu, Avarkal Thullaththakkathaaka Avarkalai Veriyaakkuvaen; Athinaal Avarkal Ententaikkum Vilikkaatha Niththirai Ataivaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 51