தமிழ்

Revelation 11:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:10
அவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் பூமியின் குடிகளை வேதனைப்படுத்தினபடியால் அவர்கள் நிமித்தம் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து, ஒருவருக்கொருவர் வெகுமதிகளை அனுப்புவார்கள்.

Revelation 11:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.

American Standard Version (ASV)

And they that dwell on the earth rejoice over them, and make merry; and they shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwell on the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And those who are on the earth will have pleasure and delight over them; and they will send offerings one to another because these two prophets gave great trouble to all on the earth.

Darby English Bible (DBY)

And they that dwell upon the earth rejoice over them, and are full of delight, and shall send gifts one to another, because these, the two prophets, tormented them that dwell upon the earth.

World English Bible (WEB)

Those who dwell on the earth rejoice over them, and they will be glad. They will give gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

and those dwelling upon the land shall rejoice over them, and shall make merry, and gifts they shall send to one another, because these — the two prophets — did torment those dwelling upon the land.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:10 in English

avviranndu Theerkkatharisikalum Poomiyin Kutikalai Vaethanaippaduththinapatiyaal Avarkal Nimiththam Poomiyil Kutiyirukkiravarkal Santhoshappattuk Kalikoornthu, Oruvarukkoruvar Vekumathikalai Anuppuvaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 11