தமிழ்

Obadiah 1:12 in Tamil

ஓபதியா 1:12
உன் சகோதரன் அந்நியர்வசமான நாளாகிய அவனுடைய நாளை நீ பிரியத்தோடே பாராமலும், யூதா புத்திரருடைய அழிவின் நாளிலே அவர்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படாமலும் அவர்கள் நெருக்கப்படுகிற நாளிலே நீ பெருமையாய்ப் பேசாமலும் இருக்க வேண்டியதாயிருந்தது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Obadiah 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger; neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction; neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress.

American Standard Version (ASV)

But look not thou on the day of thy brother in the day of his disaster, and rejoice not over the children of Judah in the day of their destruction; neither speak proudly in the day of distress.

Bible in Basic English (BBE)

Do not see with pleasure your brother’s evil day, the day of his fate, and do not be glad over the children of Judah on the day of their destruction, or make wide your mouth on the day of trouble.

Darby English Bible (DBY)

But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day of his disaster; neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction; nor have opened wide thy mouth in the day of distress.

World English Bible (WEB)

But don’t look down on your brother in the day of his disaster, and don’t rejoice over the children of Judah in the day of their destruction. Don’t speak proudly in the day of distress.

Young’s Literal Translation (YLT)

And — thou dost not look on the day of thy brother, On the day of his alienation, Nor dost thou rejoice over sons of Judah, In the day of their destruction, Nor make great thy mouth in a day of distress.

ஓபதியா 1:12 in English

un Sakotharan Anniyarvasamaana Naalaakiya Avanutaiya Naalai Nee Piriyaththotae Paaraamalum, Yoothaa Puththirarutaiya Alivin Naalilae Avarkal Nimiththam Santhoshappadaamalum Avarkal Nerukkappadukira Naalilae Nee Perumaiyaayp Paesaamalum Irukka Vaenntiyathaayirunthathu.


Read Full Chapter : Obadiah 1