தமிழ்

Obadiah 1:11 in Tamil

ஓபதியா 1:11
நீ எதிர்த்துநின்ற நாளிலும், அந்நியர் அவன் சேனையைச் சிறைபிடித்துப்போன நாளிலும், மறுதேசத்தார் அவன் வாசல்களுக்குள் பிரவேசித்து எருசலேமின்பேரில் சீட்டுபட்ட காலத்தில், நீயும் அவர்களில் ஒருவனைப்போல இருந்தாய்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Obadiah 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.

American Standard Version (ASV)

In the day that thou stoodest on the other side, in the day that strangers carried away his substance, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.

Bible in Basic English (BBE)

Because you were there watching when men from other lands took away his goods, and strange men came into his doors, and put the fate of Jerusalem to the decision of chance; you were like one of them.

Darby English Bible (DBY)

In the day that thou stoodest on the other side, in the day that strangers carried away captive his substance, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.

World English Bible (WEB)

In the day that you stood on the other side, in the day that strangers carried away his substance, and foreigners entered into his gates, and cast lots for Jerusalem, even you were like one of them.

Young’s Literal Translation (YLT)

In the day of thy standing over-against, In the day of strangers taking captive his force, And foreigners have entered his gates, And for Jerusalem have cast a lot, Even thou `art’ as one of them!

ஓபதியா 1:11 in English

nee Ethirththuninta Naalilum, Anniyar Avan Senaiyaich Siraipitiththuppona Naalilum, Maruthaesaththaar Avan Vaasalkalukkul Piravaesiththu Erusalaeminpaeril Seettupatta Kaalaththil, Neeyum Avarkalil Oruvanaippola Irunthaay.


Read Full Chapter : Obadiah 1