தமிழ்

Psalm 137:7 in Tamil

சங்கீதம் 137:7
கர்த்தாவே, எருசலேமின் நாளிலே ஏதோமின் புத்திரரை நினையும்; அவர்கள்: அதை இடித்துப்போடுங்கள், அஸ்திபாரமட்டும் இடித்துப்போடுங்கள் என்று சொன்னார்களே.

Psalm 137:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Remember, O LORD, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Rase it, rase it, even to the foundation thereof.

American Standard Version (ASV)

Remember, O Jehovah, against the children of Edom The day of Jerusalem; Who said, Rase it, rase it, Even to the foundation thereof.

Bible in Basic English (BBE)

O Lord, keep in mind against the children of Edom the day of Jerusalem; how they said, Let it be uncovered, uncovered even to its base.

Darby English Bible (DBY)

Remember, O Jehovah, against the sons of Edom, the day of Jerusalem; who said, Lay [it] bare, Lay [it] bare, down to its foundation!

World English Bible (WEB)

Remember, Yahweh, against the children of Edom, The day of Jerusalem; Who said, “Raze it! Raze it even to its foundation!”

Young’s Literal Translation (YLT)

Remember, Jehovah, for the sons of Edom, The day of Jerusalem, Those saying, `Rase, rase to its foundation!’

சங்கீதம் 137:7 in English

karththaavae, Erusalaemin Naalilae Aethomin Puththirarai Ninaiyum; Avarkal: Athai Itiththuppodungal, Asthipaaramattum Itiththuppodungal Entu Sonnaarkalae.


Read Full Chapter : Psalm 137