தமிழ்

Psalm 74:18 in Tamil

சங்கீதம் 74:18
கர்த்தாவே, சத்துரு உம்மை நிந்தித்ததையும், மதியீன ஜனங்கள் உமது நாமத்தைத் தூஷித்ததையும் நினைத்துக்கொள்ளும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 74:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the foolish people have blasphemed thy name.

American Standard Version (ASV)

Remember this, that the enemy hath reproached, O Jehovah, And that a foolish people hath blasphemed thy name.

Bible in Basic English (BBE)

Keep this in mind, O Lord, that your haters have said cruel things, and that your name has been looked down on by a people of evil behaviour.

Darby English Bible (DBY)

Remember this, that an enemy hath reproached Jehovah, and a foolish people have contemned thy name.

Webster’s Bible (WBT)

Remember this, the enemy hath reproached, O LORD, and the foolish people have blasphemed thy name.

World English Bible (WEB)

Remember this, that the enemy has mocked you, Yahweh. Foolish people have blasphemed your name.

Young’s Literal Translation (YLT)

Remember this — an enemy reproached Jehovah, And a foolish people have despised Thy name.

சங்கீதம் 74:18 in English

karththaavae, Saththuru Ummai Ninthiththathaiyum, Mathiyeena Janangal Umathu Naamaththaith Thooshiththathaiyum Ninaiththukkollum.


Read Full Chapter : Psalm 74