தமிழ்

Deuteronomy 32:27 in Tamil

உபாகமம் 32:27
நான் சத்துருவின் குரோதத்திற்கு அஞ்சாதிருந்தேனானால், நான் அவர்களை மூலைக்குமூலை சிதற அடித்து, மனிதருக்குள் அவர்களுடைய பெயர் அற்றுப்போகப்பண்ணுவேன் என்று சொல்லியிருப்பேன்.

Deuteronomy 32:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

Were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should behave themselves strangely, and lest they should say, Our hand is high, and the LORD hath not done all this.

American Standard Version (ASV)

Were it not that I feared the provocation of the enemy, Lest their adversaries should judge amiss, Lest they should say, Our hand is exalted, And Jehovah hath not done all this.

Bible in Basic English (BBE)

But for the fear that their haters, uplifted in their pride, might say, Our hand is strong, the Lord has not done all this.

Darby English Bible (DBY)

If I did not fear provocation from the enemy, Lest their adversaries should misunderstand it, Lest they should say, Our hand is high, and Jehovah has not done all this.

Webster’s Bible (WBT)

Were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should behave themselves strangely, and lest they should say, Our hand is high, and the LORD hath not done all this.

World English Bible (WEB)

Were it not that I feared the provocation of the enemy, Lest their adversaries should judge wrongly, Lest they should say, Our hand is exalted, Yahweh has not done all this.

Young’s Literal Translation (YLT)

If not — the anger of an enemy I fear, Lest their adversaries know — Lest they say, Our hand is high, And Jehovah hath not wrought all this.

உபாகமம் 32:27 in English

naan Saththuruvin Kurothaththirku Anjaathirunthaenaanaal, Naan Avarkalai Moolaikkumoolai Sithara Atiththu, Manitharukkul Avarkalutaiya Peyar Attuppokappannnuvaen Entu Solliyiruppaen.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32