தமிழ்

Zechariah 1:14 in Tamil

சகரியா 1:14
அப்பொழுது என்னோடே பேசின தூதன் என்னை நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால்: நான் எருசலேமுக்காகவும் சீயோனுக்காகவும் மகா வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன்.

Zechariah 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the LORD of hosts; I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.

American Standard Version (ASV)

So the angel that talked with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith Jehovah of hosts: I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.

Bible in Basic English (BBE)

And the angel who was talking to me said to me, Let your voice be loud and say, These are the words of the Lord of armies: I am greatly moved about the fate of Jerusalem and of Zion.

Darby English Bible (DBY)

And the angel that talked with me said unto me, Cry, saying, Thus saith Jehovah of hosts: I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy,

World English Bible (WEB)

So the angel who talked with me said to me, “Proclaim, saying, ‘Thus says Yahweh of Hosts: “I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the messenger who is speaking with me, saith unto me, `Call, saying: Thus said Jehovah of Hosts: I have been zealous for Jerusalem, and for Zion `with’ great zeal.

சகரியா 1:14 in English

appoluthu Ennotae Paesina Thoothan Ennai Nnokki: Senaikalin Karththar Uraikkirathu Ennavental: Naan Erusalaemukkaakavum Seeyonukkaakavum Makaa Vairaakkiyam Konntirukkiraen.


Read Full Chapter : Zechariah 1