தமிழ்

Obadiah 1:18 in Tamil

ஓபதியா 1:18
யாக்கோபு வம்சத்தார் அக்கினியும், யோசேப்பு வம்சத்தார் அக்கினி ஜுவாலையுமாயிருப்பார்கள்; ஏசா வம்சத்தாரோ வைக்கோல் துரும்பாயிருப்பார்கள்; அவர்கள் இவர்களைக் கொளுத்தி, ஏசாவின் வம்சத்தில் மீதியிராதபடி இவர்களைப் பட்சிப்பார்கள்; கர்த்தர் இதைச் சொன்னார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Obadiah 1:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them; and there shall not be any remaining of the house of Esau; for the LORD hath spoken it.

American Standard Version (ASV)

And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall burn among them, and devour them; and there shall not be any remaining to the house of Esau; for Jehovah hath spoken it.

Bible in Basic English (BBE)

And the children of Jacob will be a fire and those of Joseph a flame, and the children of Esau dry stems of grass, burned up by them till all is gone: and there will be no people living in Esau; for the Lord has said it.

Darby English Bible (DBY)

And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble; and they shall kindle in them and devour them; and there shall not be any remaining of the house of Esau: for Jehovah hath spoken [it].

World English Bible (WEB)

The house of Jacob will be a fire, the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble. They will burn among them, and devour them. There will not be any remaining to the house of Esau.” Indeed, Yahweh has spoken.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the house of Jacob hath been a fire, And the house of Joseph a flame, And the house of Esau for stubble, And they have burned among them, And they have consumed them, And there is not a remnant to the house of Esau, For Jehovah hath spoken.

ஓபதியா 1:18 in English

yaakkopu Vamsaththaar Akkiniyum, Yoseppu Vamsaththaar Akkini Juvaalaiyumaayiruppaarkal; Aesaa Vamsaththaaro Vaikkol Thurumpaayiruppaarkal; Avarkal Ivarkalaik Koluththi, Aesaavin Vamsaththil Meethiyiraathapati Ivarkalaip Patchippaarkal; Karththar Ithaich Sonnaar.


Read Full Chapter : Obadiah 1