தமிழ்

Amos 5:15 in Tamil

ஆமோஸ் 5:15
நீங்கள் தீமையை வெறுத்து நன்மையை விரும்பி, ஒலிமுகவாசலில் நியாயத்தை நிலைப்படுத்துங்கள்; ஒருவேளை சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் யோசேப்பிலே மீதியானவர்களுக்கு இரங்குவார்.

Amos 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate: it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.

American Standard Version (ASV)

Hate the evil, and love the good, and establish justice in the gate: it may be that Jehovah, the God of hosts, will be gracious unto the remnant of Joseph.

Bible in Basic English (BBE)

Be haters of evil and lovers of good, and let right be done in the public place: it may be that the Lord, the God of armies, will have mercy on the rest of Joseph.

Darby English Bible (DBY)

Hate evil, and love good, and establish judgment in the gate: it may be that Jehovah, the God of hosts, will be gracious unto the remnant of Joseph.

World English Bible (WEB)

Hate evil, love good, And establish justice in the courts. It may be that Yahweh, the God of hosts, will be gracious to the remnant of Joseph.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Hate evil, and love good, And set up judgment in the gate, It may be Jehovah, God of Hosts, doth pity the remnant of Joseph.

ஆமோஸ் 5:15 in English

neengal Theemaiyai Veruththu Nanmaiyai Virumpi, Olimukavaasalil Niyaayaththai Nilaippaduththungal; Oruvaelai Senaikalin Thaevanaakiya Karththar Yoseppilae Meethiyaanavarkalukku Iranguvaar.


Read Full Chapter : Amos 5