தமிழ்

Micah 5:3 in Tamil

மீகா 5:3
ஆனாலும் பிரசவிக்கிறவள் பிரசவிக்கிறமட்டும் அவர்களை ஒப்புக்கொடுப்பார்; அப்பொழுது அவருடைய சகோதரரில் மீதியானவர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரோடுங்கூடத் திரும்புவார்கள்.

Micah 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore will he give them up, until the time that she which travaileth hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel.

American Standard Version (ASV)

Therefore will he give them up, until the time that she who travaileth hath brought forth: then the residue of his brethren shall return unto the children of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And he will take his place and give food to his flock in the strength of the Lord, in the glory of the name of the Lord his God; and their resting-place will be safe: for now he will be great to the ends of the earth.

Darby English Bible (DBY)

Therefore will he give them up, until the time when she which travaileth shall have brought forth: and the residue of his brethren shall return unto the children of Israel.

World English Bible (WEB)

Therefore he will abandon them until the time that she who is in labor gives birth. Then the rest of his brothers will return to the children of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore he doth give them out till the time She who bringeth forth hath brought forth, And the remnant of his brethren return to the sons of Israel.

மீகா 5:3 in English

aanaalum Pirasavikkiraval Pirasavikkiramattum Avarkalai Oppukkoduppaar; Appoluthu Avarutaiya Sakothararil Meethiyaanavarkal Isravael Puththirarodungaூdath Thirumpuvaarkal.


Read Full Chapter : Micah 5