தமிழ்

Obadiah 1:19 in Tamil

ஓபதியா 1:19
தென்தேசத்தார் ஏசாவின் மலையையும், சமனான தேசத்தார் பெலிஸ்தரின் தேசத்தையும் சுதந்தரித்துக்கொள்வார்கள்; அவர்கள் எப்பிராயீமின் நாட்டையும், சமாரியாவின் நாட்டையும் சுதந்தரித்துக்கொள்வார்கள்; பென்யமீன் மனுஷர் கீலேயாத்தையும் சுதந்தரித்துக்கொள்வார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Obadiah 1:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they of the south shall possess the mount of Esau; and they of the plain the Philistines: and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria: and Benjamin shall possess Gilead.

American Standard Version (ASV)

And they of the South shall possess the mount of Esau, and they of the lowland the Philistines; and they shall possess the field of Ephraim, and the field of Samaria; and Benjamin `shall possess’ Gilead.

Bible in Basic English (BBE)

And they will take the South, and the lowland, and the country of Ephraim, and Gilead, as their heritage.

Darby English Bible (DBY)

And [they of] the south shall possess the mount of Esau; and they of the lowland the Philistines; yea, they shall possess the field of Ephraim and the field of Samaria; and Benjamin [shall possess] Gilead;

World English Bible (WEB)

Those of the South will possess the mountain of Esau, and those of the lowland, the Philistines. They will possess the field of Ephraim, and the field of Samaria. Benjamin will possess Gilead.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have possessed the south with the mount of Esau, And the low country with the Philistines, And they have possessed the field of Ephraim, And the field of Samaria, And Benjamin with Gilead.

ஓபதியா 1:19 in English

thenthaesaththaar Aesaavin Malaiyaiyum, Samanaana Thaesaththaar Pelistharin Thaesaththaiyum Suthanthariththukkolvaarkal; Avarkal Eppiraayeemin Naattaைyum, Samaariyaavin Naattaைyum Suthanthariththukkolvaarkal; Penyameen Manushar Geelaeyaaththaiyum Suthanthariththukkolvaarkal.


Read Full Chapter : Obadiah 1