தமிழ்

Micah 5:8 in Tamil

மீகா 5:8
யாக்கோபிலே மீதியானவர்கள், சிங்கம் காட்டுமிருகங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதற்குச் சமானமாகவும் கடந்துபோய் மிதித்துத் தப்புவிப்பாரில்லாமல் பீறிப்போடுகிற பாலசிங்கம் ஆட்டுமந்தைகளுக்குள்ளே இருக்கிறதற்குச் சமானமாகவும் ஜாதிகளுக்குள் அநேக ஜனங்களின் நடுவிலே இருப்பார்கள்.

Micah 5:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles in the midst of many people as a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep: who, if he go through, both treadeth down, and teareth in pieces, and none can deliver.

American Standard Version (ASV)

And the remnant of Jacob shall be among the nations, in the midst of many peoples, as a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep; who, if he go through, treadeth down and teareth in pieces, and there is none to deliver.

Bible in Basic English (BBE)

Your hand is lifted up against those who are against you, and all your haters will be cut off.

Darby English Bible (DBY)

And the remnant of Jacob shall be among the nations, in the midst of many peoples, as a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep: who, if he go through, treadeth down, and teareth in pieces, and there is none to deliver.

World English Bible (WEB)

The remnant of Jacob will be among the nations, In the midst of many peoples, Like a lion among the animals of the forest, Like a young lion among the flocks of sheep; Who, if he goes through, treads down and tears in pieces, And there is no one to deliver.

Young’s Literal Translation (YLT)

Yea, the remnant of Jacob hath been among nations, In the midst of many peoples, As a lion among beasts of a forest, As a young lion among ranks of a flock, Which if it hath passed through, Hath both trodden down and hath torn, And there is no deliverer.

மீகா 5:8 in English

yaakkopilae Meethiyaanavarkal, Singam Kaattumirukangalukkullae Irukkiratharkuch Samaanamaakavum Kadanthupoy Mithiththuth Thappuvippaarillaamal Peerippodukira Paalasingam Aattumanthaikalukkullae Irukkiratharkuch Samaanamaakavum Jaathikalukkul Anaeka Janangalin Naduvilae Iruppaarkal.


Read Full Chapter : Micah 5