தமிழ்

Zechariah 10:5 in Tamil

சகரியா 10:5
அவர்கள் யுத்தத்திலே தங்கள் சத்துருக்களை வீதிகளின் சேற்றில் மிதிக்கிற பராக்கிரமசாலிகளைப்போல இருந்து யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; கர்த்தர் அவர்களோடேகூட இருப்பார்; குதிரைகளின்மேல் ஏறிவருகிறவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள்.

Zechariah 10:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall be as mighty men, which tread down their enemies in the mire of the streets in the battle: and they shall fight, because the LORD is with them, and the riders on horses shall be confounded.

American Standard Version (ASV)

And they shall be as mighty men, treading down `their enemies’ in the mire of the streets in the battle; and they shall fight, because Jehovah is with them; and the riders on horses shall be confounded.

Bible in Basic English (BBE)

Together they will be like men of war, crushing down their haters into the earth of the streets in the fight; they will make war because the Lord is with them: and the horsemen will be shamed.

Darby English Bible (DBY)

And they shall be as mighty men, treading down the mire of the streets in the battle; and they shall fight, for Jehovah is with them, and the riders on horses shall be put to shame.

World English Bible (WEB)

They shall be as mighty men, Treading down muddy streets in the battle; And they shall fight, because Yahweh is with them; And the riders on horses will be confounded.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have been as heroes, Treading in mire of out-places in battle, And they have fought, for Jehovah `is’ with them, And have put to shame riders of horses.

சகரியா 10:5 in English

avarkal Yuththaththilae Thangal Saththurukkalai Veethikalin Settil Mithikkira Paraakkiramasaalikalaippola Irunthu Yuththampannnuvaarkal; Karththar Avarkalotaekooda Iruppaar; Kuthiraikalinmael Aerivarukiravarkal Vetkappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Zechariah 10