தமிழ்

Joel 3:12 in Tamil

யோவேல் 3:12
ஜாதிகள் எழும்பி யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்குக்கு வருவார்களாக; சுற்றிலுமுள்ள ஜாதிகளை நியாயந்தீர்க்க அங்கே நான் வீற்றிருப்பேன்.


யோவேல் 3:12 in English

jaathikal Elumpi Yosapaaththin Pallaththaakkukku Varuvaarkalaaka; Suttilumulla Jaathikalai Niyaayantheerkka Angae Naan Veettiruppaen.


Read Full Chapter : Joel 3