தமிழ்

1 Samuel 16:18 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:18
அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரரில் ஒருவன் பிரதியுத்தரமாக: இதோ, பெத்லெகேமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனைக் கண்டிருக்கிறேன்; அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன், அவன் பராக்கிரமசாலி, யுத்தவீரன், காரியசமர்த்தன், சவுந்தரியமுள்ளவன்; கர்த்தர் அவனோடேகூட இருக்கிறார் என்றான்.

1 Samuel 16:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the LORD is with him.

American Standard Version (ASV)

Then answered one of the young men, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Beth-lehemite, that is skilful in playing, and a mighty man of valor, and a man of war, and prudent in speech, and a comely person; and Jehovah is with him.

Bible in Basic English (BBE)

Then one of the servants in answer said, I have seen a son of Jesse, the Beth-lehemite, who is expert at playing, and a strong man and a man of war; and he is wise in his words, and pleasing in looks, and the Lord is with him.

Darby English Bible (DBY)

And one of the young men answered and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skilled in playing, and he is a valiant man and a man of war, and skilled in speech, and of good presence, and Jehovah is with him.

Webster’s Bible (WBT)

Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Beth-lehemite, that is skillful in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the LORD is with him.

World English Bible (WEB)

Then answered one of the young men, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in playing, and a mighty man of valor, and a man of war, and prudent in speech, and a comely person; and Yahweh is with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And one of the servants answereth and saith, `Lo, I have seen a son of Jesse the Beth-Lehemite, skilful in playing, and a mighty virtuous man, and a man of battle, and intelligent in word, and a man of form, and Jehovah `is’ with him.’

1 சாமுவேல் 16:18 in English

appoluthu Antha Vaelaikkaararil Oruvan Pirathiyuththaramaaka: Itho, Pethlekaemiyanaakiya Eesaayin Kumaaran Oruvanaik Kanntirukkiraen; Avan Vaasippathil Thaerinavan, Avan Paraakkiramasaali, Yuththaveeran, Kaariyasamarththan, Savunthariyamullavan; Karththar Avanotaekooda Irukkiraar Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 16