தமிழ்

1 Samuel 16:19 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:19
அப்பொழுது சவுல்: ஈசாயினிடத்தில் ஆட்களை அனுப்பி, ஆட்டுமந்தையில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவீதை என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று சொல்லச் சொன்னான்.

1 Samuel 16:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep.

American Standard Version (ASV)

Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, who is with the sheep.

Bible in Basic English (BBE)

So Saul sent his servants to Jesse and said, Send me your son David who is with the sheep.

Darby English Bible (DBY)

Then Saul sent messengers to Jesse and said, Send me David thy son, who is with the sheep.

Webster’s Bible (WBT)

Wherefore Saul sent messengers to Jesse, and said, Send to me David thy son, who is with the sheep.

World English Bible (WEB)

Therefore Saul sent messengers to Jesse, and said, Send me David your son, who is with the sheep.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Saul sendeth messengers unto Jesse, and saith, `Send unto me David thy son, who `is’ with the flock.’

1 சாமுவேல் 16:19 in English

appoluthu Savul: Eesaayinidaththil Aatkalai Anuppi, Aattumanthaiyil Irukkira Un Kumaaranaakiya Thaaveethai Ennidaththil Anuppu Entu Sollach Sonnaan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 16