தமிழ்

1 Samuel 16:20 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:20
அப்பொழுது ஈசாய்: அப்பத்தையும், ஒரு துருத்தி திராட்சரசத்தையும், ஒரு வெள்ளாட்டுக்குட்டியையும் கழுதையின் மேல் ஏற்றி, தன் குமாரனாகிய தாவீதின் வசமாய் சவுலுக்கு அனுப்பினான்.

1 Samuel 16:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul.

American Standard Version (ASV)

And Jesse took an ass `laden’ with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul.

Bible in Basic English (BBE)

And Jesse took five cakes of bread and a skin of wine and a young goat and sent them to Saul by David.

Darby English Bible (DBY)

And Jesse took an ass with bread, and a flask of wine, and a kid, and sent [them] by David his son to Saul.

Webster’s Bible (WBT)

And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son to Saul.

World English Bible (WEB)

Jesse took a donkey loaded with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son to Saul.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jesse taketh an ass, `with’ bread, and a bottle of wine, and one kid of the goats, and sendeth by the hand of David his son unto Saul.

1 சாமுவேல் 16:20 in English

appoluthu Eesaay: Appaththaiyum, Oru Thuruththi Thiraatcharasaththaiyum, Oru Vellaattukkuttiyaiyum Kaluthaiyin Mael Aetti, Than Kumaaranaakiya Thaaveethin Vasamaay Savulukku Anuppinaan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 16