தமிழ்

1 Samuel 17:18 in Tamil

1 சாமுவேல் 17:18
இந்தப் பத்துப் பால்கட்டிகளை ஆயிரம்பேருக்கு அதிபதியானவனிடத்தில் கொடுத்து, உன் சகோதரர் சுகமாயிருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து, அவர்களிடத்தில் அடையாளம் வாங்கிக் கொண்டுவா என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Samuel 17:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And carry these ten cheeses unto the captain of their thousand, and look how thy brethren fare, and take their pledge.

American Standard Version (ASV)

and bring these ten cheeses unto the captain of their thousand, and look how thy brethren fare, and take their pledge.

Bible in Basic English (BBE)

And take these ten cheeses to the captain of their thousand, and see how your brothers are and come back with a sign to say how they are.

Darby English Bible (DBY)

and carry these ten cheeses to the captain of the thousand, and visit thy brethren to see how they are, and take a pledge of them.

Webster’s Bible (WBT)

And carry these ten cheeses to the captain of their thousand, and see how thy brethren fare, and take their pledge.

World English Bible (WEB)

and bring these ten cheeses to the captain of their thousand, and look how your brothers fare, and take their pledge.

Young’s Literal Translation (YLT)

and these ten cuttings of the cheese thou dost take in to the head of the thousand, and thy brethren thou dost inspect for welfare, and their pledge dost receive.’

1 சாமுவேல் 17:18 in English

inthap Paththup Paalkattikalai Aayirampaerukku Athipathiyaanavanidaththil Koduththu, Un Sakotharar Sukamaayirukkiraarkalaa Entu Visaariththu, Avarkalidaththil Ataiyaalam Vaangik Konnduvaa Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 17