தமிழ்

Revelation 11:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:12
இங்கே ஏறிவாருங்கள் என்று வானத்திலிருந்து தங்களுக்கு உண்டான பெரிய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டு, மேகத்தில் ஏறி வானத்திற்குப் போனார்கள், அவர்களுடைய சத்துருக்கள் அவர்களைப் பார்த்தார்கள்.

Revelation 11:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.

American Standard Version (ASV)

And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they went up into heaven in the cloud; and their enemies beheld them.

Bible in Basic English (BBE)

And a great voice from heaven came to their ears, saying to them, Come up here. And they went up into heaven in the cloud, and were seen by those desiring their death.

Darby English Bible (DBY)

And I heard a great voice out of the heaven saying to them, Come up here; and they went up to the heaven in the cloud, and their enemies beheld them.

World English Bible (WEB)

I heard a loud voice from heaven saying to them, “Come up here!” They went up into heaven in the cloud, and their enemies saw them.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they heard a great voice out of the heaven saying to them, `Come up hither;’ and they went up to the heaven in the cloud, and their enemies beheld them;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:12 in English

ingae Aerivaarungal Entu Vaanaththilirunthu Thangalukku Unndaana Periya Saththaththai Avarkal Kaettu, Maekaththil Aeri Vaanaththirkup Ponaarkal, Avarkalutaiya Saththurukkal Avarkalaip Paarththaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 11