தமிழ்

Revelation 11:3 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:3
என்னுடைய இரண்டு சாட்சிகளும் இரட்டு வஸ்திரமுடுத்திக்கொண்டிருக்கிறவர்களாய், ஆயிரத்திருநூற்றறுபது நாளளவும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 11:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.

American Standard Version (ASV)

And I will give unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.

Bible in Basic English (BBE)

And I will give orders to my two witnesses, and they will be prophets for a thousand, two hundred and sixty days, clothed with haircloth.

Darby English Bible (DBY)

And I will give [power] to my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred [and] sixty days, clothed in sackcloth.

World English Bible (WEB)

I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred sixty days, clothed in sackcloth.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and I will give to My two witnesses, and they shall prophesy days, a thousand, two hundred, sixty, arrayed with sackcloth;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:3 in English

ennutaiya Iranndu Saatchikalum Irattu Vasthiramuduththikkonntirukkiravarkalaay, Aayiraththirunoottarupathu Naalalavum Theerkkatharisananjaொllumpati Avarkalukku Athikaaram Koduppaen.


Read Full Chapter : Revelation 11