தமிழ்

Revelation 11:16 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:16
அப்பொழுது அவனுக்கு முன்பாகத் தங்கள் சிங்காசனங்கள்மேல் உட்கார்ந்திருந்த இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் முகங்குப்புற விழுந்து:

Revelation 11:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,

American Standard Version (ASV)

And the four and twenty elders, who sit before God on their thrones, fell upon their faces and worshipped God,

Bible in Basic English (BBE)

And the four and twenty rulers, who are seated before God on their high seats, went down on their faces and gave worship to God, saying,

Darby English Bible (DBY)

And the twenty-four elders, who sit on their thrones before God, fell upon their faces, and worshipped God,

World English Bible (WEB)

The twenty-four elders, who sit on their thrones before God’s throne, fell on their faces and worshiped God,

Young’s Literal Translation (YLT)

and the twenty and four elders, who before God are sitting upon their thrones, did fall upon their faces, and did bow before God,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:16 in English

appoluthu Avanukku Munpaakath Thangal Singaasanangalmael Utkaarnthiruntha Irupaththunaanku Moopparkalum Mukanguppura Vilunthu:


Read Full Chapter : Revelation 11