தமிழ்

1 Timothy 1:15 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 1:15
பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கிகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது; அவர்களில் பிரதான பாவி நான்.


1 தீமோத்தேயு 1:15 in English

paavikalai Iratchikka Kiristhu Yesu Ulakaththil Vanthaar Enkira Vaarththai Unnmaiyum Ellaa Angikarippukkum Paaththiramumaanathu; Avarkalil Pirathaana Paavi Naan.


Read Full Chapter : 1 Timothy 1